WELKOM

volg ons op

FACEBOOK

KòMee is erkend als één van de Goede Doelen van Music for Life.

 

KòMee

 

een ander perspectief

voor mensen met

jongdementie

 

WELKOM

 

Wat is de missie van KòMee

KòMee is een vzw die zich inzet om het sociaal isolement van mensen met jongdementie te doorbreken. Dit wordt gedaan door het organiseren van activiteiten, waarmee zij het gevoel kunnen krijgen dat ze er nog steeds bijhoren.

KòMee wil mensen met jongdementie betrekken bij het leven van alledag.

 

Wat is jongdementie

Jongdementie is een ingrijpende aandoening waarbij het functioneren van de hersenen langzaam maar zeker achteruit gaat. Er is sprake van geheugenverlies, men kan minder goed plannen, organiseren en oordelen. Hierdoor komt het functioneren thuis en op het werk in gevaar.

Er is sprake van jongdementie als de diagnose 'dementie' wordt gesteld vóór de leeftijd van 65 jaar.

Deze aandoening overvalt mensen dus in de fleur van hun leven. Veel dingen lukken niet meer, mensen raken stilaan in een sociaal isolement.

 

Mantelzorgers / partners

De partner van iemand met dementie wordt meestal mantelzorgers genoemd.

Zij dragen een grote last en verantwoordelijkheid.

Hun leven wordt vaak volkomen beheerst door de aandoening van de ander.

KòMee zet buddy's in om de mantelzorger even ontlasten.

 

Wie zijn buddy’s

Buddy’s zijn vrijwilligers die mensen met jongdementie begeleiden bij de activiteiten. Een buddy is de onmisbare schakel tussen mensen met jongdementie en de actieve buitenwereld.

De nadruk ligt op wat er nog wél kan.

Mensen met jongdementie kunnen daardoor nog heel lang deelnemen aan het sociale leven. Een buddy doet leuke dingen met de mensen, geen ingewikkelde en zwaarwichtige gesprekken, maar gewoon de dagelijkse prettige kanten van het leven opzoeken en vooral activiteiten ondernemen.

Waar is KòMee actief

KòMee is werkzaam in het noordelijke deel van de provincie West-Vlaanderen.

Uiteraard kennen we geen strikte grenzen, het gaat immers om mensen !!

Meer weten ?

KoMee werkt graag samen met andere organisaties, instellingen en personen die zich allemaal inzetten om mensen met jongdementie en hun partners bij te staan en te ondersteunen.

Zij geven informatie en advies en organiseren soms ook activiteiten.

vzw KoMee

Zetel: Lariksenlaan 15 Oostende

Ondernemersnummer: 0666.813.929

Bankrelatie: BE03 7390 1426 7384