HOME

volg ons op

FACEBOOK

KòMee


een ander perspectief voor mensen met

jongdementie


KòMee  is erkend als één van de Goede Doelen  van

Music for Life.


Wat is  de missie van KòMee

KòMee is een vzw die zich inzet om het sociaal isolement van personen met jongdementie te doorbreken.


KòMee tracht dit  doel te bereiken op twee manieren:


 

Het organiseren van activiteiten.

Personen met jongdementie kunnen hierdoor het gevoel krijgen dat ze er nog steeds bijhoren.   KòMee wil hen   betrekken bij het leven van alledag.

Bij de organisatie van activiteiten worden buddy's ingezet.


Streven naar een dementievriendelijke samenleving.

Dementie wordt volksziekte nr. 1  en dus krijgt iedereen ermee te maken.

Niet alleen in  familie- of kennissenkring, maar ook gewoon op straat, in de winkel en op het werk. (Jong)dementie  moet eerder herkend en geaccepteerd worden. KòMee  wil (jong)dementie  bespreekbaar maken.


Wat is jongdementie

Jongdementie is een ingrijpende aandoening waarbij het functioneren van de hersenen langzaam maar zeker achteruit gaat. Er is sprake van geheugenverlies, men kan minder goed plannen, organiseren en oordelen.  Hierdoor komt het functioneren thuis en op het werk in gevaar. Dit leidt altijd tot ontslag !

Er is sprake van jongdementie als de diagnose 'dementie' wordt gesteld vóór de leeftijd van 65 jaar.

Deze aandoening overvalt mensen dus in de fleur van hun leven. Veel dingen lukken niet meer, mensen verliezen hun baan en raken stilaan in een sociaal isolement.


Mantelzorgers / partners

De partner  van iemand  met dementie  wordt  meestal mantelzorgers genoemd.

Zij dragen  een grote last en verantwoordelijkheid. 

Hun leven wordt vaak volkomen beheerst door de aandoening  van de ander.

KòMee zet buddy's in  om de mantelzorger  even ontlasten.


Wie zijn buddy’s

Buddy’s zijn vrijwilligers die mensen met jongdementie begeleiden bij allerlei activiteiten.   Een buddy is de onmisbare schakel tussen mensen met jongdementie en de actieve buitenwereld. 

De nadruk ligt op wat er nog wél kan.

 Mensen met jongdementie kunnen daardoor nog heel lang deelnemen aan het sociale leven. Een buddy doet leuke dingen met de mensen, geen ingewikkelde en zwaarwichtige gesprekken, maar gewoon de dagelijkse prettige kanten van het leven opzoeken en vooral activiteiten ondernemen.

KORTOM

Onze buddy-werking brengt een vrijwilliger in contact met een persoon met jongdementie.  Ze ontmoeten elkaar voor een babbel of een uitstap.  De essentie van de buddywerking is sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. 
WELKOM

Meer weten ?

KòMee werkt samen met andere organisaties, instellingen en personen die zich inzetten om personen met jongdementie en hun partners bij te staan en te ondersteunen.

Zij geven informatie en advies en organiseren soms ook activiteiten.

Waar is KòMee actief   

KòMee is werkzaam in het noordelijke deel van de provincie West-Vlaanderen.

De activiteiten vinden voornamelijk plaats  in de regio's rond Brugge en Oostende.


vzw KòMee

Zetel:                                      Lariksenlaan 15  Oostende

Ondernemersnummer:  0666.813.929

Bankrelatie:                        BE03 7390 1426 7384